youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów,
tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
w Dzierżoniowie

Technik handlowiec

CYKL NAUKI

4-letni, zakończony egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

TECHNIK HANDLOWIEC – specjalność handel zagraniczny i e-handel

World Handshake             han1
Absolwent ma możliwość zdobycia tytułu z 2 kwalifikacjami:

 • prowadzenie sprzedaży
 • prowadzenie działalności handlowej

Technik handlowiec zajmuje się:

 • przygotowaniem i zawieraniem umów handlowych
 • dokumentowaniem zakupów i sprzedaży
 • prowadzeniem rozliczeń handlowych
 • załatwianiem reklamacji wadliwych towarów i dostaw
 • prowadzeniem negocjacji z dostawcami i odbiorcami mające na celu osiągnięcie jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów i sprzedaży towarów oraz usług
 • analizowaniem stanu zapasów towarowych
 • prowadzeniem działań w zakresie analizy rynku, marketingu i reklemy, kalkulacji cen, oraz analizy kosztów
 • organizowaniem działalności handlowej w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym
 • zarządzaniem działalnością handlową przedsiębiorstwa

Organizujemy dla naszych uczniów:

 • wymiany międzynarodowe
 • praktyki krajowe i zagraniczne
 • uczniowie uczestniczą w konkursach i olimpiadach oraz targach branżowych

Perspektywy zatrudnienia:

 • merchandiser w firmie handlowej
 • własna działalność gospodarcza
 • dział zaopatrzenia i sprzedaży
 • dział marketingowy
 • dział obsługi klienta firmy handlowej, produkcyjnej, usługowej

Absolwent technikum handlowego będzie posiadać  wiadomości i umiejętności z  zakresu funkcjonowania rynku, analizy potrzeb konsumentów, towaroznawstwa, prawa (cywilnego  i handlowego) działań marketingowych, technik informatycznych, organizacji pracy  w punktach sprzedaży, prowadzenia nowoczesnej rachunkowości, oraz zasad współpracy z kontrahentami.