youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów,
tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
w Dzierżoniowie

Technik logistyk

 CYKL NAUKI

4-letni, zakończony egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

              

Absolwent uzyskuje wykształcenie średnie technika logistyka po uzyskaniu certyfikatu w trzech kwalifikacjach:

– organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania (A.30)

– zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych (A.31)

– organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych (A.32)

Technik Logistyk zajmuje się:

– planowaniem i zarządzaniem przepływem towarów,

– dostawą i wywozem surowców, części zamiennych i produktów gotowych,

– współpracuje z kontrahentami z całego świata,

– odpowiada za utrzymanie stanu materiałów w magazynie na odpowiednim poziomie aby niczego nie zabrakło,

– odpowiada za zorganizowanie dostaw oraz opracowuje plan dostaw,

– organizuje i nadzoruje wszystko co się wiąże z transportem, cłami, załadunkiem, przeładunkiem, wyładunkiem, przepakowaniem, opakowaniami,      segregowaniem, odpadami oraz inwentaryzacją w magazynie,

– współpracuje z  jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi,

– dba o dokumenty sprzedażowe, magazynowe i transportowe.

          

Absolwent może zostać zatrudniony jako specjalista ds.:

– zaopatrzenia,

– sprzedaży i prognozowania popytu,

– planowania zakupów,

– logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,

– systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję,

– gospodarki odpadami,

– planowania produkcji i zapasów,

– gospodarki materiałowej, pakowania i opakowań,

– transportu wewnętrznego.

Dodatkowo dla uczniów organizowane są:

– wymiany międzynarodowe w ramach projektów unijnych,

– praktyki krajowe i zagraniczne (Hiszpania),

– kursy zawodowe i kwalifikacyjne (np. uprawnienie na wózek widłowy),

– staże płatne i bezpłatne

– fora zawodowe, warsztaty i wycieczki dydaktyczne

– olimpiady i konkursy podnoszące wiedzę i umiejętności uczniów.