youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów,
tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
w Dzierżoniowie

Stowarzyszenie

KRS – 0000274502
NIP – 8822032295
REGON – 020474171
Zarząd Stowarzyszenia: 
Grażyna Furgała – Prezes ;   
Alicja Matyjas- Wiceprezes
Hanna Gera – Kunigowska – członek Zarządu
Małgorzata Konaszewska – członek Zarządu
Gabriela Bucka – Orłowska – członek Zarządu
Anna Cybulska – członek organu nadzoru
Jarosław Raś – członek organu nadzoru
Bogumiła Szewczyk – członek organu nadzoru 

Zarząd  „Stowarzyszenia  Przyjaciół Dzierżoniowskiego Ekonomika” zaprasza na Walne Zgromadzenie  w związku z końcem kadencji obecnych władz.

Terminy spotkań Stowarzyszenia w 2017 roku:
– 8.09.2017

– 28.09.2017

Podsumowanie projektu „…3 majmy się razem i …zmieniamy lokalną rzeczywistość”

30 października 2015 w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie miało miejsce spotkanie podsumowujące projekt pod nazwą „… 3 majmy się razem i…zmieniamy rzeczywistość” , dotyczyło zebrania opinii i refleksji po tzw. „Indiańskim spotkaniu”. W warsztatach wzięły udział reprezentantki naszego stowarzyszenia: Grażyna Furgała i Katarzyna Pańczak wraz z przedstawicielami innych organizacji pozarządowych powiatu dzierżoniowskiego. Moderatorem dyskusji była dr Agata Bulicz – socjolog z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Służyło ono zebraniu opinii na temat współpracy NGO z samorządami i innymi organizacjami pozarządowymi. Uczestnicy otrzymali materiały, które zostały wypracowane podczas spotkania w ramach projektu. Wspólnie wypracowane wnioski i materiały przełożą się na lepszą i trwalszą współpracę pomiędzy organizacjami pozarządowymi terenu powiatu dzierżoniowskiego.

Stowarzyszenie na Indiańskim spotkaniu integracyjnym dla NGO

2 października 2015 w sali widowiskowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury miało miejsce niecodzienne spotkanie organizacji pozarządowych z terenu całego powiatu dzierżoniowskiego. Spotkanie prowadzone było w ciekawej konwencji indiańskiej. Jego celem było zainicjowanie i nawiązanie współpracy pomiędzy organizacjami i stowarzyszeniami. W spotkaniu wzięło udział 72 organizacje, na jego koniec złożono podpis na tzw. „kamieniu węgielnym” – statuetce, która stała się symbolem spotkania, a jednocześnie fundamentem wspólnego działania na rzecz Ziemi Dzierżoniowskiej i jej mieszkańców. Stowarzyszeni Przyjaciół Dzierżoniowskiego Ekonomika reprezentowały Grażyna Furgała, Anna Osiewała oraz dyrektor Dorota Pieszczuch.