youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Coraz wyżej w rankingu Perspektywy

Dzierżoniowski Ekonomik  – 24 miejsce wśród techników na Dolnym Śląsku w rankingu Perspektywy 2021 . Z roku na rok jesteśmy coraz wyżej.
Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2021 został przygotowany przez “Perspektywy” już po raz dwudziesty trzeci.
“Głównymi adresatami Rankingu są uczniowie i ich rodzice, którzy muszą podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking “Perspektyw” stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze liceum lub technikum, które doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu”.
W Rankingu bierze się pod uwagę szkoły, które spełniają następujące kryteria:: maturę w czerwcu 2020 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.
Ekonomik jest ok! Ekonomik ma moc !