youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Debata oświatowa

“Od jakości pracy szkoły do kompetencji uczniów” to tytuł debaty o oświacie, która odbyła się w Zespole Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie. Organizatorem spotkania, w którym wzięły udział grupy samorządowców, przedsiębiorców, dyrektorów szkół, rodziców, nauczycieli i uczniów było Starostwo Powiatowe we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Celem debaty było udzielenie przez uczestników odpowiedzi na pytania dotyczące perspektyw i rozwoju oświaty w naszym powiecie.

Ostatnie aktualności