youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

W dniu 13.04.2018 odbyła się Manifestacja Patriotyczna Mieszkańców Dzierżoniowa dla uczczenia 78 rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 23 rocznicy złożenia Urny z Ziemią z Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu. Pod Pomnikiem Pamięci Losów Ojczyzny na Skwerze Solidarności oddano hołd ofiarom okrutnego ludobójstwa – Zbrodni katyńskiej – w czasie którego zabito ponad 20 tysięcy obywateli Polski, w tym ponad 10 tysięcy oficerów wojska i policji.

Manifestacja miała bardzo podniosły i uroczysty charakter. Rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Państwowego przez zgromadzonych uczestników: Mieszkańców Dzierżoniowa, Kombatantów, przedstawicieli Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej, władz samorządowych, Grupy Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku Piechoty, dyrektorów i uczniów dzierżoniowskich szkół.  W dalszej części uroczystości p. Ludmiła Błażejczyk, córka oficera zamordowanego w Katyniu,odczytała list w imieniu Prezesa Stowarzyszenia “Dolnośląska Rodzina Katyńska”. Z udziałem grupy Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku Piechoty p. Mateusz Cegiełka odczytał Katyński Apel Pamięci. Część artystyczną przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP. Na zakończenie Manifestacji została odśpiewana “Rota” przez wszystkich uczestników uroczystości.