youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Ekonomiści na Dolnośląskim Festiwalu Nauki

W  dniu 26 września 2018 r. uczniowie klasy IV a TE wraz z opiekunem p. Anną Cybulską uczestniczyli w laboratorium i w warsztatach zorganizowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym we  Wrocławiu, w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

Warsztaty o tematyce „Być albo nie być… rentownym” przeprowadził  dr inż. Paweł Rumiak, natomiast laboratorium „Rachunkowość może być przyjemna” dr Wioletta Turowska.

Zajęcia były bardzo ciekawe i pozwoliły uczniom utrwalić zdobywane na lekcjach w szkole wiadomości z zakresu rachunkowości i ekonomii. Najbardziej aktywni uczniowie zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.

Ostatnie aktualności