youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Forum Zawodowe-“Absolwent technikum architektury krajobrazu na rynku pracy”

W poniedziałek 27 listopada 2017 roku odbyło się w naszej szkole Forum Zawodowe pt. „Absolwent technikum architektury krajobrazu na rynku pracy”. Wzięli w nim udział uczniowie drugiej, trzeciej oraz czwartej klasy technikum architektury krajobrazu. W forum uczestniczyli zaproszeni goście:  doktor inż. Przemysław Bąbelewski – pracownik Katedry Ogrodnictwa na Wydziale Przyrodniczo – Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, p. Anna Bulak – właścicielka firmy „Green Instal”, p. Paweł Gromek – właściciel firmy „Drzewoznawca”. Celem Forum Zawodowego było zaprezentowanie oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego, poszerzenie wiedzy uczniów o lokalnym i regionalnym rynku pracy poprzez bezpośredni kontakt z pracodawcami, zwiększenie motywacji uczniów do aktywnego poszukiwania pracy oraz podniesienie umiejętności uczniów w zakresie efektywnego planowania kariery i zarządzania nią.