youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Forum zawodowe dla ekonomistów i handlowców

10 kwietnia 2018 r. (wtorek) odbyło się w naszej szkole Forum Zawodowe pod hasłem “Absolwent Technikum Ekonomiczno-Handlowego na rynku pracy”, które było adresowane przede wszystkim dla uczniów klas I, II i III TE i TH oraz zaproszonych przedstawicieli klas III gimnazjum z pow. dzierżoniowskiego.

 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Kierownik Działu Usług Rynku Pracy p. M. Gregorczyk, doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Dzierżoniowie  p. J. Kosowska oraz przedstawiciele firm: Biura Rachunkowego DEKRET p. J. Bukowska i Bricomarche p. A. Łodej. Zaproszeni goście podkreślali, jak ważne jest zdobywanie wiedzy w szkole i późniejszego doświadczenia w pracy zawodowej oraz motywacja do pracy. Opowiadali również m.in. na temat możliwości znalezienia pracy na lokalnym i regionalnym rynku pracy, specyfiki swojego zawodu oraz kompetencji, jakie muszą posiadać absolwenci szkół, aby móc starać się o zatrudnienie w firmach z branży ekonomicznej i handlowej.

 

Spotkanie w ramach forum było wspaniałą okazją do zacieśnienia współpracy i nawiązywania nowych kontaktów z gimnazjami, pracodawcami i instytucjami rynku pracy, które niewątpliwie stają się jednym z najważniejsztch elementów podnoszenia jakości systemu kształcenia zawodowego.

Ostatnie aktualności