youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Forum Zawodowe “Matura i co dalej?”

W dniu dzisiejszym, w gabinecie 34 odbyło się Forum Zawodowe pod hasłem “Matura i co dalej?”, którego celem była przede wszystkim: prezentacja firm powiatu dzierżoniowskiego branży transportowej, poszerzenie wiedzy uczniów o lokalnym i regionalnym rynku pracy poprzez bezpośredni kontakt z pracodawcami, zapoznanie młodzieży z ofertą szkół wyższych branży TSL i nie tylko, zapoznanie młodzieży z kursami kwalifikacyjnymi oferowanymi przez naszą szkołę oraz zwiększenie umiejętności uczniów w zakresie efektywnego planowania kariery i zarządzania nią. Forum realizowane jest co roku  w ramach grantu oświatowego przyznawanego przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie.

Wśród zaproszonych gości były panie z Powiatowego Urzędu Pracy, które przedstawiły nam w kilku słowach jak wygląda lokalny rynek pracy oraz jakie możliwości będzie miała młodzież, która nie podejmie dalszej nauki. Wystąpił również właściciel firmy transportowo – spedycyjnej “Euro-Ekspres” Zbigniew Zień, który przybliżył wszystkim na czym polega praca spedytora – logistyka, a studenci IV roku Wyższej Szkoły Bankowej: Andrzej i Igor przedstawili ofertę uczelni i zachęcali młodzież do aktywnego uczestnictwa w różnych przedsięwzięciach, dzięki czemu zdobędą nowe doświadczenia i umiejętności.