youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Forum zawodoznawcze dla kierunku technik architektury krajobrazu

W dniu 24.01.2017 roku w Zespole Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie odbyło się Forum Zawodowe zatytułowane “Absolwent Technikum Architektury Krajobrazu na rynku pracy”. Uczestniczyli w nim uczniowie klas drugiej, trzeciej i czwartej technikum architektury krajobrazu oraz zaproszeni goście. Celem forum było zapoznanie uczniów z lokalnym i regionalnym rynkiem pracy, zwiększenie ich motywacji do aktywnego poszukiwania pracy oraz podniesienie ich umiejętności w zakresie efektywnego planowania kariery i zarządzania nią. Młodzieży została także przedstawiona oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Powiatowy Urząd Pracy reprezentowała dyrektor p. Agnieszka Walawska oraz kierownik Działu Usług Rynku Pracy p. Małgorzata Gregorczyk, natomiast Uniwersytet Przyrodniczy – dr inż. Przemysław Bąbelewski. W spotkaniu uczestniczył również p. Paweł Gromek, właściciel firmy “Drzewoznawca”, który opowiadał młodzieży o swojej życiowej pasji oraz zaprezentował sprzęt alpinistyczny wykorzystywany w codziennej pracy.