youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja w systemie.
Wybór szkół.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły.
15 czerwca – 10 lipca
(do godz. 15:00)
Złożenie świadectwa ukończenia szkoły oraz innych wymaganych dokumentów

 26 czerwca – 10 lipca (do godz. 15:00)
Wprowadzenie do systemu ocen ze świadectwa ukończenia szkoły

Złożenie zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

31 lipca – 4 sierpnia
(do godz. 15:00)
Wprowadzenie do systemu wyniku egzaminu ósmoklasisty

Ewentualna zmiana wyboru szkół/oddziałów – złożenie nowego wniosku o przyjęcie do szkoły

Ogłoszenie list uczniów zakwalifikowanych do szkół średnich

12 sierpnia

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez złożenie oryginałów dokumentów (świadectwa i wyniku egzaminu) o ile nie zostały przedłożone wcześniej

13  – 18 sierpnia
(do godz. 15:00)

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do szkół

19 sierpnia

Rekrutacja dodatkowa poza systemem (w przypadku wolnych miejsc)

19  – 31 sierpnia
(do godz. 15:00)
Ostatnie aktualności