youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 1.09.2021‼
Z klasami pierwszymi spotykamy się na sali gimnastycznej o godzinie 9.00.
Pozostałe klasy o godzinie 10.00 spotykają się z wychowawcami w klasach.
Przydział gabinetów na rozpoczęcie roku szkolnego:
1 a TE gab. 22
1bTGTK gab. 204
1cTHTS gab. 102
1dTL gab. 104
2aTETH gab. 103
2bTGTK gab.wieloz.(03)
2cTS gab. 212
2dTL gab. 112
3aTE gab. 211
3bTHTGTK gab.34
3cTS gab. 219
3dTL gab. 221
3eTE gab. 111
3fTGK gab. 35
3gTS gab. czytelnia
3hTL gab. 202
3iTHL gab. 33
4aTE gab. 213
4bTHTGTL gab.101
4cTS gab. 2
4dTL gab. 113