youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

IX Powiatowy Konkurs Przedsiębiorczości

W dniu 11.04.2018 r. odbył się IX Powiatowy Konkurs Przedsiębiorczości pod hasłem przewodnim: Banki. W konkursie uczestniczyli reprezentanci szkół ponadgimnazjalnych z powiatu dzierżoniowskiego.

Konkurs składał się z dwóch części: etapu pisemnego – test składający się z 40 pytań i etapu ustnego. Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej, szczególnie wiedzy o Bankach i sektorze bankowym.Uczniowie musieli się wykazać ogromną  wiedzą z zakresu szeroko pojętej bankowości.

Zwycięzcami konkursu zostali :

I   miejsce – Michał Swancar (Zespół Szkół Nr 3)

II  miejsce – Aneta Bednarz (Zespół Szkół Nr 1)

III miejsce – Bartosz Pawlus (Zespół Szkół Nr 1)

Konkurs uświetniła prelekcja wygłoszona przez zaproszonych gości: przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie pana Roberta Budziszewskiego, który był fundatorem trzech pierwszych nagród.

 

Ostatnie aktualności