youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

“Klucz do zawodu”

Od stycznia 2017 r. do listopada 2018 r. Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie bierze udział w projekcie partnerskim pn. „Klucz do zawodu – dostosowanie szkolenia zawodowego szkół powiatu dzierżoniowskiego do potrzeb rynku pracy”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie u uczniów kluczowych kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Projekt realizowany jest poprzez:

  • organizację staży zawodowych u pracodawców dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych m.in. w zawodach: ekonomia, handel, architektura krajobrazu, geodezja,
  • organizację szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem umiejętności społecznych, doradztwa zawodowego i nowoczesnych technologii w edukacji,
  • organizację kursów kwalifikacyjnych dla uczniów: kierowca wózka widłowego, spawacz, barman, wizażysta, barista, prawo jazdy, stylizacja paznokci, carving, florysta, wizażysta, prawo jazdy kategorii T, uprawnienia elektryczne, kasa fiskalna, kuchnia molekularna,
  • organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów, w ramach których szkolni nauczyciele prowadzą pozalekcyjne zajęcia w wybranych blokach tematycznych w zakresie kształcenia zawodowego,
  • prowadzenie doradztwa edukacyjno – zawodowego przez nauczyciela przeszkolonego w ramach projektu z narzędzi „Kalejdoskop Kariery” w formie zajęć indywidualnych lub grupowych z uczniem,
  • organizację wycieczek zawodoznawczych organizowanych m.in. na Politechnikę Wrocławską, na Targi Poznańskie, do WSSE Inwvestpark w Wałbrzychu oraz do przedsiębiorstw zlokalizowanych w lokalnych podstref ekonomicznych,
  • doposażenie szkolnych pracowni nauki zawodów.

 

Ostatnie aktualności