youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Konkurs „Zakładanie i prowadzenie firmy”

Dnia 21 czerwca 2021 roku w Zespole Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie odbyła  się XII  edycja Powiatowego Konkursu Przedsiębiorczości  pod hasłem przewodnim „Zakładanie i prowadzenie firmy”.

Celem konkursu była:

 • popularyzacja wiedzy ekonomicznej, szczególnie wiedzy
  o zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • rozwijanie u młodzieży zdolności myślenia analitycznego
  i syntetycznego,
 • rozbudzanie i wzmocnienie wśród młodzieży postaw i zachowań przedsiębiorczych,
 • zachęcanie uczniów do zdrowej rywalizacji,
 • rozbudzanie zainteresowania gospodarką kraju.

Uczniowie musieli wykazać się ogromną  wiedzą z zakresu szeroko pojętej działalności gospodarczej.

W konkursie  wzięli  udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych powiatu dzierżoniowskiego:

 • Zespół Szkół Nr 1 im. W. Rotkiewicza w Dzierżoniowie
 • Zespół Szkół Nr 2 im. T. Kotarbińskiego w Dzierżoniowie
 • Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów  RP  w Dzierżoniowie

W etapie tegorocznego konkursu uczniowie rozwiązywali test  składający się z  60  pytań zamkniętych z wielokrotnym wyborem.

Wszyscy uczestnicy konkursu  otrzymali  drobne upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie w ramach Grantu Oświatowego.

Laureatami XII  edycji  Powiatowego Konkursu Przedsiębiorczości  pod hasłem przewodnim „Zakładanie i prowadzenie firmy” zostali:

I miejsce – Natalia Trela – Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów  RP 

II miejsce –  Jarosław Hućko- Zespół Szkół Nr 1 im. W. Rotkiewicza

III miejsce –  Żaneta Działa- Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów  RP 

GRATULUJEMY!!!