youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zespół Szkół Nr 3 (Ekonomik) w roku szkolnym 2020/2021 planuje uruchomienie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI. W programie kursu m.in.:
1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych
2. Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji
3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej.

Informacji udziela sekretariat uczniowski.
Podanie o przyjęcie można pobrać ze strony internetowej szkoły: https://zs3.info/…/podanie-o-przyj__cie-na-kurs-2020-2021-3…

Ostatnie aktualności