youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Terminy egzaminów poprawkowych

Poprawkowy egzamin  maturalny:

Pisemny egzamin poprawkowy odbędzie się 23 sierpnia 2016 r. o godz. 9:00 w ZS Nr 3 w Dzierżoniowie.

Zdający przystępujący do egzaminu pisemnego powinien stawić się na egzamin o godz. 8:30 z dowodem tożsamości.

Ustny egzamin poprawkowy odbędzie się 23 sierpnia 2016 r o godz. 8.00

Zdający przystępujący do egzaminu ustnego powinien stawić się na egzamin  o godz. 7:45 z dowodem tożsamości.

Wyniki poprawkowego egzaminu maturalnego 12 września 2016r

 Egzaminy poprawkowe

23.08.16r. wtorek -godz. 8.00: matematyka, zapasy i magazynowanie, procesy transportowe, symulacyjna firma handlowa, j. niemiecki,

projekty obiektów architektury krajobrazu

24.08.16r. środa- godz. 8.00: j. polski, j. angielski, marketing w działalności handlowej, geodezja ogólna, obiekty małej architektury krajobrazu.