youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Lekcja otwarta podstaw przedsiębiorczości

03.11.2021r. w Ekonomiku odbyła się lekcja otwarta podstaw przedsiębiorczości w klasie 3a Technikum Ekonomicznego. Wzięli w niej udział zaproszeni goście: Pani Renata Szydłowska – Szubert, dyrektor działu personalnego Cooper Standard, Pani Małgorzata Wrotyńska, Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta Dzierżoniów, Pan Robert Budziszewski, przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie.

Zdobyta wiedza przekazana przez w/w osoby pozwoli im na lepsze przygotowanie się do między innymi rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas lekcji poznali różne metody i techniki rekrutacji ze względu na profil działalności poszczególnych branż. Wiedzę,  którą zdobyli uczniowie będą mogli wykorzystać podczas ubiegania się o pracę.