youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Obchody 100 lecia Odzyskania Niepodległości

W ramach obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej 6 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 5 im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie odbyło się spotkanie Ocalone Wspomnienia 1918-2018. Jego pomysłodawcą i inicjatorem był Związek Inwalidów Wojennych RP oraz Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.  Autorami scenariusza byli: Pan Zdzisław Maciejewski, Pani Anna Antosiak z ZS Nr 3 oraz Urszula Skoczek ze SP nr 5. Uroczystość  ta, łącząca wspomnienia Kombatantów zaprezentowane przez młodzież z  zadumą nad ważnymi chwilami polskiej historii, stała się prawdziwą lekcją wartości: wolności, honoru i patriotyzmu. Przejmujące historie opowiedziane przez weteranów nabrały szczególnej wymowy za sprawą wzruszającej oprawy słowno-muzycznej  przygotowanej przez młodzież Szkoły Podstawowej nr 5, Zespołu Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP i Ochotniczego Hufca Pacy. Zaprezentowany program stał się swego rodzaju mostem pokoleń dla zasiadających obok siebie  na widowni  młodych ludzi i kombatantów.  Ta piękna uroczystość upamiętniająca historię naszego Państwa była też wyrazem wdzięczności młodzieży dla tych, którzy o wolność Polski walczyli. Widowisko to było zrealizowane przy wsparciu finansowym przez Powiat Dzierżoniowski.

Ostatnie aktualności