youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Odpowiedzialność prawna nieletnich

W miesiącu wrześniu i listopadzie 2021r. uczniowie  klas I naszej Szkoły uczestniczyli w zajęciach dotyczących odpowiedzialności prawnej nieletnich przeprowadzonych przez przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie. W trakcie zajęć prowadząca omówiła rodzaje czynów karalnych nieletnich, przejawy demoralizacji oraz ich konsekwencje prawne.