youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Powiatowa Wigilia Kombatantów 2016

Jak co roku w Naszej szkole odbyła się Powiatowa Wigilia Kombatantów, której gospodarzem był Starosta Powiatu Dzierżoniowskiego Janusz Guzdek.

W Wigilii uczestniczyli przedstawiciele środowisk kombatanckich naszego powiatu oraz zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Powiatu – Marian Kowal, Burmistrz Dzierżoniowa – Dariusz Kucharski, Wiceburmistrz Bielawy – Małgorzata Grejner, Burmistrz Pieszyc – Dorota Konieczna – Enozel, Burmistrz  Piławy Górnej – Zuzanna Bielawska, Burmistrz Niemczy – Grzegorz Kossowski, Zastępca Wójta Gminy DzierżoniówJolanta Zarzeka,  Wójt ŁagiewnikJanusz Szpot, proboszcz parafii pw. Chrystusa Królaks. Krzysztof AmbrożejPrzewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury – Elwira Chamczyńska, Wojskowy Komendant UzupełnieńPodpułkownik Krzysztof Kowalski, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz komendanci i przedstawiciele służb mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w naszym powiecie.

Uroczystość rozpoczęła się przekazaniem Betlejemskiego Światełka Pokoju przez przedstawicieli Związku Harcerstwa Polskiego na ręce Starosty Dzierżoniowskiego p. Janusza Guzdka, który chwilę później przywitał wszystkich zgromadzonych składając najserdeczniejsze  życzenia świąteczne. W tym dniu wręczone również zostały wyróżnienia dla szkół aktywnie uczestniczących w wolontariacie. Wyróżnienia otrzymały: Zespół Szkół w Pieszycach, Zespół Gimnazjów Nr 3 w Dzierżoniowie oraz Szkoła Podstawowa Nr 5 w Dzierżoniowie.

Jasełka przygotowane zostały przez uczniów Zespołu Szkół Nr 3  wespół z uczniami ze Szkoły Podstawowej Nr 5, co stało się już tradycją tej uroczystości. Było wspólne kolędowanie, biesiadowanie, dzielenie się opłatkiem, życzenia – słowem wszystko to, co na Wigilii być powinno. Cieszymy się, że Nasza szkoła nosi zaszczytne imię Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej, o czym  pamiętamy zawsze, nie tylko przy realizacji takich uroczystości jak ta.