youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Rachunkowość bez tajemnic

W dniu 29 maja 2018 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych we Wrocławiu odbył się  VII Międzyszkolny Konkurs z Rachunkowości  pt. „Rachunkowość  bez tajemnic”, pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce /Oddział Dolnośląski .

Organizatorkami konkursu były autorki książek do rachunkowości  p. Bożena Padurek i  p. Ewa Janiszewska-Świderska, zaś  Gośćmi  honorowymi: dyrektor Stowarzyszenia Księgowych w Polsce  Odział Dolnośląski, dr  Anna Kasperowicz, prof. UE dr hab. Waldemar Dotkuś z Katedry Rachunkowości Finansowej i Kontroli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, opiekunowie poszczególnych zespołów. W konkursie wzięli udział uczniowie z siedmiu szkół  województwa dolnośląskiego.

Etap pierwszy konkursu miał charakter warsztatowo-praktyczny. Każdą szkołę reprezentował czteroosobowy zespół, uczestnicy rozwiązywali 6 zadań z zakresu: bilans przedsiębiorstwa, amortyzacja, dokumentacja operacji gospodarczych i  dekretacja dowodów księgowych,  ustalenie podatku dochodowego oraz  wyniku finansowego przedsiębiorstwa.

W drugim etapie  uczestnicy konkursu losowali pytanie testowe z zakresu rachunkowości i udzielali odpowiedzi ustnej.

VII edycja Międzyszkolnego Konkursu „Rachunkowości bez tajemnic” zakończyła się sukcesem uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie pod opieką p. Anny Cybulskiej.

Pierwsze miejsce zdobyła druzyna z klasy III a TE w składzie:

  1. Ewelina Barcikowska
  2. Edyta Botuszan
  3. Patrycja Skwarek
  4. Michał Mroczkowski

Gratulujemy zwycięzcom !!!