youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

“Ratuj życie – warto pomagać”

1 czerwca 2017 w godz. 10:00 – 18:00 odbył się VII Powiatowy Dzień Dawcy.

Celem akcji jest propagowanie idei dawstwa szpiku, rejestracja nowych potencjalnych dawców, zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na problemy chorych na nowotwory krwi.

Wzorem roku  ubiegłego organizatorzy – Zespół Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie, chcąc umożliwić większą dostępność do rejestrowania się mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego jako potencjalny dawca szpiku utworzyli dodatkowe punkty rejestracji:

1) Zespół Szkół Nr 3, ul. Słowiańska 6, Dzierżoniów

2) Rynek w Dzierżoniowie

3) Aleja Bajkowych Gwiazd w Dzierżoniowie

Uroczysta inauguracja tegorocznego programu “Ratuj życie – żyj bezpiecznie” miała miejsce 31.05 z udziałem zaproszonych gości   i przedstawicieli mediów lokalnych. Zaproszeni na konferencje specjaliści Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego wygłosili wykłady pod wspólnym hasłem “Współczesny wymiar bezpieczeństwa – wyzwania i zagrożenia”. Wręczono nagrody Laureatom konkursu literackiego towarzyszącego Dniu Dawcy Szpiku  w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Akcją towarzyszącą rejestracji potencjalnych dawców była również gra terenowa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu dzierżoniowskiego, w czasie której uczestnicy m.in. rozwiązywali krótki test ze znajomości dawstwa szpiku, pierwszej pomocy oraz rywalizowali w konkurencjach rekreacyjno – sportowych.

 

W czasie akcji zarejestrowało się do światowej bazy potencjalnych dawców szpiku 74 osoby dając tym samym nadzieje na uratowanie życia i zdrowia chorym na białaczkę i choroby krwi.  29 osób oddało krew w ramach honorowego krwiodawstwa.

VII Powiatowy Dzień Dawcy przebiegał bardzo sprawnie, patroni medialni na bieżąco relacjonowali przygotowania, jak i przebieg akcji.

Młodzież Zespołu Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie, szczególnie Szkolna Grupa Wolontariatu aktywnie włączyła się w przygotowanie akcji oraz pracowała w czasie jej przebiegu, rejestrując potencjalnych dawców i pracując przy obsłudze akcji w ramach wolontariatu. Dużym sukcesem w propagowaniu idei dawstwa szpiku i honorowego krwiodawstwa jest poszerzenie wiedzy w tym zakresie, szczególnie wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego powiatu.

 

 

 

Ostatnie aktualności