youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017:

1 września rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny – 2016/2017. Społeczność szkolną powitaliśmy na dziedzińcu szkoły, gdzie w obecności wojska nastąpiło uroczyste wciągnięcie flagi na maszt i odznaczenie sztandaru Złotym Krzyżem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Odznaczenia dokonał płk. Marek Kwiatkowski- Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu wraz z ppor. Edmundem Dąbrowskim – Prezesem Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych Koło Miejskie Dzierżoniów i Dorotą Pieszczuch – Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie.

Część artystyczną przygotowała klasa 2a pod kierunkiem wychowawcy Dariusza Sobolewskiego. Młodzież przedstawiła montaż słowno-muzyczny, w którym zawarła wspomnienie Września 1939, kiedy to 1 września zamiast pierwszego dzwonka zabrzmiały syreny oznajmujące wybuch II wojny światowej.Wykonawcy, prowadząc widzów od czasów wojny do współczesności wzbudzili refleksję i uzmysłowili “wartości dnia dzisiejszego”.

Ostatnie aktualności