youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Spotkania z Fundacją “Latarnia”…

W dniu 28 września 2021r. uczniowie klas I Naszej Szkoły uczestniczyli w spotkaniach profilaktyczno – wychowawczych przeprowadzonych przez przedstawicieli Fundacji ,,Latarnia”. W ich trakcie poruszane były problemy uzależnień od papierosów, alkoholu, narkotyków i pornografii.

Spotkania oparte były na historiach z życia osób uzależnionych oraz świadectwie osoby je prowadzącej. Koncentrowały się na skutkach związanych z wchodzeniem w zachowania ryzykowne, podkreślały niebezpieczeństwo nawet jednorazowego zażycia substancji psychoaktywnej. Omówiono konsekwencje przyjęcia kłamstwa do swojego życia, wpływu mediów, kolegów i dilerów na życie człowieka.

Natomiast w dniu 29 września 2021r. w klasach II odbyły się zajęcia warsztatowe pn. ,,Normalnie o seksie w nienormalnym świecie”. Zajęcia poruszały problemy wynikające z przedwczesnej inicjacji seksualnej i ich wpływ na przyszłe życie, takie jak m.in. niechciana ciąża, choroby weneryczne. Omówiono aspekty fizyczne i psychologiczne współżycia seksualnego. Ukazano niebezpieczeństwa pornografii i ich wpływ na relacje z partnerem.