youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Spotkania z Fundacją “Latarnia”

W dniu 16 i 17 września uczniowie klas I i II naszej Szkoły uczestniczyli w spotkaniach profilaktyczno – wychowawczych przeprowadzonych przez przedstawiciela Fundacji ,,Latarnia”. W ich trakcie  poruszane były problemy uzależnień od papierosów, alkoholu, narkotyków i dopalaczy.

Spotkania oparte były na historiach z życia osób uzależnionych  oraz świadectwie prowadzącego. Koncentrowały się na skutkach związanych  z wchodzeniem w zachowania ryzykowne, podkreślały niebezpieczeństwo nawet jednorazowego zażycia substancji psychoaktywnej. Omówiono konsekwencje przyjęcia kłamstwa do swojego życia, wpływu mediów, kolegów i dilerów na życie człowieka.

Natomiast w dniach kolejnych odbyły się zajęcia warsztatowe dla klas III i II pn. ,,Moje piękne wnętrze” oraz ,,Normalnie o seksie w nienormalnym świecie”. Zajęcia poruszały problemy wynikające z przedwczesnej inicjacji seksualnej i ich wpływu na przyszłe życie, budowania poczucia własnej wartości, pokonywania własnych ograniczeń, samoakceptacji.

Projekt realizowany był ze środków Gminy Miejskiej Dzierżoniów w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020r.

Ostatnie aktualności