youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Stypendium dla naszych zdolnych

Miło nam poinformować, że aż 13 osób z Ekonomika otrzymało stypendia “Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Naszym Stypendystom serdecznie gratulujemy!