youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Stypendyści Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej

Spieszymy poinformować, że 16 uczniów naszej szkoły otrzymało stypendia z programu “Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych”.
Stypendium finansowane jest w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020. Organizator to Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Gratulujemy!

Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w latach szkolnych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 przy udziale Politechniki Wrocławskiej oraz 2 oświatowych jednostek organizacyjnych – realizatorów zadań w projekcie, dla których Samorząd Województwa Dolnośląskiego jest organem prowadzącym, tj. z Dolnośląskim Centrum Kształcenia Ustawicznego  i Językowego Kadr w Legnicy oraz Dolnośląskim Zespołem Szkół Medyczno-Sportowych w Świdnicy.

Celem pomocy stypendialnej jest:

1) zwiększenie atrakcyjności i popularyzacja wśród młodzieży kształcenia zawodowego oferowanego przez dolnośląskie szkoły zawodowe;

2) rozwijanie aktywności uczniów/słuchaczy związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych na rynku pracy, pobudzenie kreatywnego myślenia przy jednoczesnym zgłębianiu wiedzy oraz mobilizacji do dalszej pracy nad indywidualnym rozwojem;

3)  zwiększenie aspiracji edukacyjnych i aktywności młodzieży kształcenia zawodowego.