youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Stypendystka Stypendium Premiera

5.12.2018 r. w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju odbyła się uroczysta gal wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom dolnośląskich szkół z regionu wałbrzyskiego. 
O stypendium Prezesa Rady Ministrów mogli ubiegać się uczniowie, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej  w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

W naszej szkole Stypendium za średnią ocen 5,33 oraz wzorowe zachowanie otrzymała uczennica klasy III a technikum ekonomicznego – Emilia Styrna. Wychowawcą klasy jest Anna Antosiak. Na uroczystości towarzyszył uczennicy wicedyrektor Ekonomika, Dariusz Sobolewski

Wszyscy jesteśmy dumni z sukcesu Emilii – gratulujemy Stypendystce oraz jej Rodzicom.