youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Świadome korzystanie z urządzeń multimedialnych przez młodzież -spotkania z terapeutą

W  czerwcu 2021r. w czterech klasach drugich i jednej klasie trzeciej odbyły się zajęcia warsztatowe uczące świadomego korzystania z urządzeń multimedialnych przez młodzież przeprowadzone przez terapeutę ze Świdnickiego Centrum Psychoedukacji i Terapii ERLASS.

W trakcie zajęć uczniowie dowiedzieli się jaki wpływ mają urządzenia multimedialne na rozwijający się mózg nastolatka, jego układ nerwowy  i funkcjonowanie, poznali objawy oraz rodzaje uzależnień od telefonów komórkowych. Dowiedzieli się także jakich mogą doświadczyć konsekwencji nadmiernie korzystając z urządzeń multimedialnych  i cyberprzestrzeni oraz jak korzystać z nich świadomie i konstruktywnie.

W czasie zajęć prowadząca omawiała prawdziwe historie młodych ludzi co jeszcze bardziej skupiało ich uwagę i aktywizowało do wspólnej pracy.