youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Technik Ekonomista i Handlowiec na Rynku Pracy

4 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się Forum Zawodowe dla klas III i  IV o profilu technik ekonomista i technik handlowiec pod hasłem przewodnim „Technik Ekonomista i Handlowiec na Rynku Pracy”.

Celem Forum Zawodoznawczego była prezentacja rozwijających się firm branży ekonomicznej i handlowej na rynku lokalnym. Uczniowie mieli także możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Ekonomicznego  w Wrocławiu, oddział w Jeleniej Górze.

Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę w zakresie sposobów rekrutacji pracowników do  firm oraz mogli doświadczyć bezpośredniego kontaktu z pracodawcami. Prelegenci zwiększyli  motywację uczniów do aktywnego poszukiwania pracy, jak i chęć podniesienia umiejętności  w zakresie efektywnego planowania kariery zawodowej  i zarządzania nią oraz wystąpień publicznych.

Podczas  spotkania gościliśmy:

1. Przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie 

2. Przedstawicieli Wyższej Szkoły Bankowej w Wrocławiu

3. Uniwersytet Ekonomiczny w Wrocławiu, oddział w Jeleniej Górze 

4. Agencja Pracy Euress z Wrocławia 

5. Przedsiębiorca  Dawid Włodek,  sieć sklepów Kaprys

Dzięki forum  uczniowie mieli możliwość się przekonać się ,że:

– ekonomiści i handlowcy zajmują bardzo ważne miejsce w każdej firmie, pełnią wiele odpowiedzialnych funkcji, w zależności od wielkości firmy,

– ekonomiście i handlowcy muszą być ludźmi wykształconymi – często wystarczające jest wykształcenie na poziomie technika, ale we współczesnej gospodarce niezbędne na tych stanowiskach jest wykształcenie wyższe, znajomość języków obcych, technologii informacyjnych. oraz wiele tzw. kompetencji miękkich.

Ostatnie aktualności