youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

VIII Powiatowy Konkurs Przedsiębiorczości

W dniu 20.04.2017r. odbył się VIII Powiatowy Konkurs Przedsiębiorczości pod hasłem przewodnim: Zakładanie i prowadzenie firmy. W konkursie uczestniczyły szkoły ponadgimnazjalne z powiatu dzierżoniowskiego.

Konkurs składał się z dwóch części: etapu pisemnego (60 pytań) i ustnego.

Celem konkursu była popularyzacja wiedzy ekonomicznej, szczególnie wiedzy o zakładaniu i prowadzeniu firmy, takiej jak: prowadzenie rachunkowości w firmie, prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz rozwijanie postaw przedsiębiorczości wśród uczniów. Uczniowie musieli się wykazać ogromną  wiedzą z zakresu zakładania i prowadzenia firmy, jak również współpracy z innymi instytucjami.

Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie:

I miejsce – Michał Swancar (Zespół Szkół Nr 3 Dzierżoniów)

II miejsce – Martyna Tejman (Zespół Szkół Nr 2 Dzierżoniów)

III miejsce – Weronika Sawka (Zespół Szkół nr 1 Dzierżoniów)

Konkursu uświetniły prelekcje wygłoszone przez zaproszonych gości: przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie pana Roberta Budziszewskiego,który był fundatorem trzech pierwszych nagród oraz przedstawiciela Urzędu Miasta, który wygłosił prelekcję na temat Jak założyć własną działalność.

Ostatnie aktualności