youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

X Powiatowy Dzień Kombatanta

Kolejny raz gościliśmy w murach naszej szkoły znamienitych gości. Obchodziliśmy uroczyście Powiatowy Dzień Kombatanta. Gospodarzem uroczystości był Starosta Powiatu Dzierżoniowskiego Pan Janusz Guzdek.  Doceniając rangę  uroczystości odpowiedzieli na zaproszenie przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych. Szczególnie serdecznie powitani zostali Kombatanci zrzeszenie w Związkach Kombatanckich działających na terenie powiatu: Związku Sybiraków, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Stowarzyszenia Kresowian, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy, Związku Inwalidów Wojennych RP, Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce.

W swoim wystąpieniu Starosta   podkreślił ogromna rolę Kombatantów w tworzeniu trudnej historii naszego kraju, zaangażowanie w życie społeczne naszego powiatu oraz w kształtowaniu postaw patriotycznych i wzbogacaniu wiedzy historycznej wśród młodych ludzi.  Zwracając się do młodzieży apelował  aby nie zapominali o patriotyzmie i o ludziach, którzy przelali krew za wolność Polski. Życzył, aby nigdy nie musieli walczyć o niepodległość Polski w takich warunkach, w jakich nasi Kombatanci musieli walczyć. Starosta podkreślił dążenie do wiedzy jako najlepszy wyraz patriotyzmu młodych. Przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Organu Doradczego Starosty, Pan Eugeniusz Kuszka dziękując za organizację dorocznych spotkań Kombatantów podkreślił ich ważność, dobra współpracę z władzami, jak również z naszą szkołą noszącą zaszczytne imię Kombatantów RP.  Pani Irena Bukalska – przedstawiciel posła Michała Dworczyka odczytała w Jego imieniu okolicznościowy list z podziękowaniem oraz życzeniami.

Wyrazem wdzięczności za pielęgnowanie wartości patriotycznych oraz zaangażowanie na rzecz społeczności kombatanckiej było wręczenie zasłużonym osobom Medalu Starosty Dzierżoniowskiego oraz Złotego medalu XXXV-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.

Ważnym i wzruszającym momentem uroczystości był program artystyczny – etiuda poetycka w wykonaniu szkolnego zespołu teatralnego . Program przygotowany został pod kierunkiem p. Jolanty Manieckiej i nosił tytuł “Iskrą tylko”. Była to emocjonalna opowieść o żołnierzu z czasu II wojny światowej, opowieść, która powstała z fragmentów wierszy młodych, żyjących ówcześnie poetów: K.K. Baczyńskiego, T. Gajcego, W. Bojarskiego oraz pieśni i piosenek patriotycznych. Najlepsza recenzja programu były gromkie brawa

Ostatnie aktualności