youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Zawodowy Dolny Śląsk

W ramach projektu partnerskiego pod nazwą “Zawodowy Dolny Śląsk” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 uczniowie klas logistycznych uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych na wydziale mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Wykładowcami były panie Agnieszka Tubis i Sylwia Werbińska – Wojciechowska.

W czasie zajęć uczniowie zapoznali się z elementami tworzącymi proces dostaw, poznali czynniki kształtujące go, dowiedzieli się jak popyt kształtuje łańcuch dostaw. Ukoronowaniem zajęć była “Gra Piwna”, gdzie uczniowie w praktyczny sposób uczyli się zarządzania łańcuchem dostaw oraz podejmowali decyzje zarządcze.