youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie
 • Plan nadzoru
  • Plan nadzór dyrektora
  • Plany komisji – teczki komisji
 • Wykaz kontroli /Sprawozdania
 • Wykaz monitorowania /Sprawozdania
 • WDN
 • Wykaz podręczników i nr dopuszczenia
 • Szkolne plany nauczania
 • Realizacja podstawy programowej
 • Dyżury nauczycieli
 • Ewaluacja – osobna teczka
 • Sprawozdanie z nadzoru