youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Program Aktywności Młodzieży (PAM)

 

 

 PROGRAM AKTYWNOŚCI MŁODZIEŻY (PAM) W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM  TO:

  • nowatorska inicjatywa Powiatu Dzierżoniowskiego,
  • przykład inspirującej współpracy samorządów lokalnych, instytucji państwowych i osób fizycznych,
  • długofalowe przedsięwzięcie budujące poczucie wspólnej odpowiedzialności ludzi dorosłych za tworzenie dzieciom i młodzieży dobrych i bezpiecznych warunków rozwoju.

Misja PAM
Spójne działania szkół i placówek oświatowych, organów prowadzących, służb państwowych, służby zdrowia, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, duchowieństwa, rodziców w zakresie tworzenia przestrzeni aktywności pozaszkolnej młodzieży powiatu dzierżoniowskiego poprzez:

  • diagnozowanie potrzeb,
  • uporządkowanie już realizowanych działań,
  • projektowanie nowych przedsięwzięć.

w obszarach:

  1. BEZPIECZEŃSTWA I PROFILAKTYKI
  2. WOLONTARIATU
  3. ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ I PATRIOTYCZNEJ
  4. PASJI NAUKOWYCH I ARTYSTYCZNYCH

Wizja PAM

Młodzież powiatu dzierżoniowskiego świadomie korzysta ze stworzonych jej możliwości rozwoju talentów i zainteresowań, a także nabywa nowe umiejętności w obszarach spójnych działań osób fizycznych i prawnych zintegrowanych wokół idei tworzenia kreatywnego społeczeństwa obywatelskiego.

DZIAŁANIA PLANOWANE W ROKU SZKOLNYM 2018/19 

OBSZAR: PASJE NAUKOWE I ARTYSTYCZNE

LP DZIAŁANIA ORGANIZATOR PARTNERZY TERMIN
1 Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego Zespół Szkół Nr 3 Szkoły ponadgimnazjalne 04.2019
2 Powiatowy Konkurs Przedsiębiorczości Zespół Szkół Nr 3   04.2019
3. Dolnośląski Festiwal Nauki – organizacja i prowadzenie warsztatów dla uczniów szkół powiatu dzierżoniowskiego Uczelnie wyższe Wrocławia Zespół Szkół Nr 3 25-26.10.2018
4 Fora zawodowe Zespół Szkół Nr 3 PUP Dzierżoniów

Firmy lokalne

cały rok

OBSZAR: WOLONTARIAT

LP DZIAŁANIA ORGANIZATOR PARTNERZY TERMIN
1 Działania całoroczne Szkolnego Koła Wolontariatu – współpraca z instytucjami pomocowymi powiatu dzierżoniowskiego Zespół Szkół Nr 3 DDS

DDSŚ

ZOL Sióstr Elżbietanek

cały rok

2 IV Powiatowa Gala Wolontariatu Zespół Szkół Nr 3 Starostwo Powiatowe 4.12.2018
3. Powiatowy Konkurs na najlepsza inicjatywę woluntarystyczną Zespół Szkół Nr 3 Starostwo Powiatowe

Szkoły ponadgimnazjalne

11-12.2018
4 IX Powiatowy Dzień Dawcy Zespół Szkół Nr 3 Starostwo Powiatowe 4.06.2019
5 Minifinały WOŚP. Udział wolontariuszy w finale akcji. Dzierżoniowski Sztab WOŚP Zespół Szkół Nr 3 01.2019
6 Organizacja akcji Szlachetna Paczka Fundacja WIOSNA Zespół Szkół Nr 3 12.2018
7 Świąteczna zbiórka żywności w sklepach na terenie miasta Bank Żywności Zespół Szkół Nr 3 10-12.2018
8 Zbiórka zniczy Zespół Szkół Nr 3   10.2018
9 Zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt w Gilowie Zespół Szkół Nr 3   Cały rok
10 Międzypokoleniowe turnieje gier planszowych Dzienny Dom Senior+ Zespół Szkół Nr 3 05-06.2019
11 Udział w ogólnopolskiej akcji Góra Grosza Towarzystwo Nasz Dom Zespół Szkół Nr 3 11-12.2018
12 Zbiórka zużytych telefonów komórkowych EKOPHONE Zespół Szkół Nr 3 Cały rok
13 Zbiórka nakrętek plastikowych Hospicjum dziecięce we Wrocławiu Zespół Szkół Nr 3 Cały rok

OBSZAR: BEZPIECZEŃSTWO I PROFILAKTYKA

DZIAŁANIA

 

ORGANIZATOR PARTNERZY TERMIN
Powiatowy Dzień Dawcy ZS Nr 3 Dzierżoniów Fundacja DKMS , Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 06.2019
Marsz dla zdrowia ZS Nr 3 Dzierżoniów Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 05.2019
Konkurs plastyczny promujący idee dawstwa szpiku i honorowego krwiodawstwa ZS Nr 3 Dzierżoniów Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie 05 -06.2019
Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa ZS Nr 3 Dzierżoniów Wydział Spraw Obywatelskich Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Służby bezpieczeństwa w powiecie dzierżoniowskim 06.2019
Dystrybucja Karty ICE ZS Nr 3 Dzierżoniów Wydział SO Starostwa Powiatowego 06.2019
Honorowe krwiodawstwo ZS Nr 3 Dzierżoniów Stowarzyszenie Pomocy Honorowym Dawcom Krwi przy KPP w Dzierżoniowie cały rok
Porozmawiajmy o zdrowiu – prelekcje o tematyce profilaktycznej ze specjalistami ZS Nr 3 Dzierżoniów Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie do 12.2018
Turniej piłki siatkowej dla gimnazjalistów ZS Nr 3 Dzierżoniów   04.2019

 

OBSZAR: ŚWIADOMOŚĆ OBYWATELSKA I PATRIOTYCZNA

ZS Nr 3 Dzierżoniów – Młodzi Polacy znają i śpiewają pieśni narodowe : Hymn Państwowy (cztery zwrotki), Pierwsza Brygada,

Rota oraz Boże, coś Polskę

– Udział uczniów w  konkursach i imprezach okolicznościowych organizowanych przez różne instytucje

– wyjście młodzieży na film „Dywizjon 303”

 

– Apel z okazji rocznicy odzyskania Niepodległości – tort patriotyczny wykonany przez społeczność szkolną, wspólne zdjęcie

– Powiatowy Dzień Kombatanta

– Powiatowa Wigilia Kombatantów

 

 

 

– Spotkania z Kombatantami na lekcjach wychowawczych

 

– „Ocalić wspomnienia” – program artystyczny

 

 

 

– „Historia pisana piosenką” – międzypokoleniowe przedstawienie z okazji rocznicy Niepodległości

 

 

 

– Spotkania z osobami mającymi wpływ na kształtowanie się demokracji w Polsce

– „Rola kobiet w drodze do odzyskania Niepodległości” – wykład, pokaz mody

 

 

ZS Nr 3 Dzierżoniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZS Nr 3 Dzierżoniów

Starostwo Powiatowe

 

 

 

 

SP nr 5, OHP wraz z Kombatantami

 

ZS Nr 3, DDSenior +, Starostwo Powiatowe

 

ZS Nr 3 Dzierżoniów

 

09 -12.2018

 

 

 

 

 

09.2018

 

9.11.2018

 

 

04.2019

12.2018

 

 

 

Cały rok

 

 

6.11.2018

 

 

 

7.11.2018

 

 

 

 

09-12.2018

 

Ostatnie aktualności