youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Program Aktywności Młodzieży (PAM)

 

 

 PROGRAM AKTYWNOŚCI MŁODZIEŻY (PAM) W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM  TO:

  • nowatorska inicjatywa Powiatu Dzierżoniowskiego,
  • przykład inspirującej współpracy samorządów lokalnych, instytucji państwowych i osób fizycznych,
  • długofalowe przedsięwzięcie budujące poczucie wspólnej odpowiedzialności ludzi dorosłych za tworzenie dzieciom i młodzieży dobrych i bezpiecznych warunków rozwoju.

Misja PAM
Spójne działania szkół i placówek oświatowych, organów prowadzących, służb państwowych, służby zdrowia, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, duchowieństwa, rodziców w zakresie tworzenia przestrzeni aktywności pozaszkolnej młodzieży powiatu dzierżoniowskiego poprzez:

  • diagnozowanie potrzeb,
  • uporządkowanie już realizowanych działań,
  • projektowanie nowych przedsięwzięć.

w obszarach:

  1. BEZPIECZEŃSTWA I PROFILAKTYKI
  2. WOLONTARIATU
  3. ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ I PATRIOTYCZNEJ
  4. PASJI NAUKOWYCH I ARTYSTYCZNYCH

Wizja PAM

Młodzież powiatu dzierżoniowskiego świadomie korzysta ze stworzonych jej możliwości rozwoju talentów i zainteresowań, a także nabywa nowe umiejętności w obszarach spójnych działań osób fizycznych i prawnych zintegrowanych wokół idei tworzenia kreatywnego społeczeństwa obywatelskiego.

CYKLICZNE DZIAŁANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH

OBSZAR: PASJE NAUKOWE I ARTYSTYCZNE

LP DZIAŁANIA ORGANIZATOR PARTNERZY  
1 Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego Zespół Szkół Nr 3 Szkoły ponadgimnazjalne  
2 Powiatowy Konkurs Przedsiębiorczości Zespół Szkół Nr 3    
3. Dolnośląski Festiwal Nauki – organizacja i prowadzenie warsztatów dla uczniów szkół powiatu dzierżoniowskiego Uczelnie wyższe Wrocławia Zespół Szkół Nr 3  
4 Fora zawodowe Zespół Szkół Nr 3 PUP Dzierżoniów

Firmy lokalne

 

OBSZAR: WOLONTARIAT

LP DZIAŁANIA ORGANIZATOR PARTNERZY  
1 Działania całoroczne Szkolnego Koła Wolontariatu – współpraca z instytucjami pomocowymi powiatu dzierżoniowskiego Zespół Szkół Nr 3 DDS

DDSŚ

ZOL Sióstr Elżbietanek

 

2 Powiatowa Gala Wolontariatu Zespół Szkół Nr 3 Starostwo Powiatowe  
3. Powiatowy Konkurs na najlepsza inicjatywę woluntarystyczną Zespół Szkół Nr 3

Starostwo Powiatowe

Szkoły średnie

 
4 Powiatowy Dzień Dawcy Szpiku Zespół Szkół Nr 3

Starostwo Powiatowe

 
5 Minifinały WOŚP. Udział wolontariuszy w finale akcji. Dzierżoniowski Sztab WOŚP Zespół Szkół Nr 3  
6 Organizacja akcji Szlachetna Paczka Fundacja WIOSNA Zespół Szkół Nr 3  
7 Świąteczna zbiórka żywności w sklepach na terenie miasta Bank Żywności Zespół Szkół Nr 3  
8 Zbiórka zniczy na cmentarze na Kresach Zespół Szkół Nr 3    
9 Zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt w Gilowie Zespół Szkół Nr 3    
10 Międzypokoleniowe turnieje gier planszowych Dzienny Dom Senior+ Zespół Szkół Nr 3  
11 Udział w ogólnopolskiej akcji Góra Grosza Towarzystwo Nasz Dom Zespół Szkół Nr 3  
12 Zbiórka zużytych telefonów komórkowych EKOPHONE Zespół Szkół Nr 3  
13 Zbiórka nakrętek plastikowych Hospicjum dziecięce we Wrocławiu Zespół Szkół Nr 3  

OBSZAR: BEZPIECZEŃSTWO I PROFILAKTYKA

DZIAŁANIA ORGANIZATOR PARTNERZY  
Powiatowy Dzień Dawcy Szpiku ZS Nr 3 Dzierżoniów Fundacja DKMS , Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie  
Marsz dla zdrowia promujący idee dawstwa szpiku i honorowego krwiodawstwa ZS Nr 3 Dzierżoniów Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie  
Konkurs plastyczny promujący idee dawstwa szpiku i honorowego krwiodawstwa ZS Nr 3 Dzierżoniów Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie  
Powiatowy Dzień Bezpieczeństwa ZS Nr 3 Dzierżoniów Wydział Spraw Obywatelskich Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Służby bezpieczeństwa w powiecie dzierżoniowskim  
Dystrybucja Karty ICE ZS Nr 3 Dzierżoniów Wydział SO Starostwa Powiatowego  
Honorowe krwiodawstwo ZS Nr 3 Dzierżoniów Stowarzyszenie Pomocy Honorowym Dawcom Krwi przy KPP w Dzierżoniowie  
Porozmawiajmy o zdrowiu – prelekcje o tematyce profilaktycznej ze specjalistami ZS Nr 3 Dzierżoniów Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie  
Turniej piłki siatkowej  ZS Nr 3 Dzierżoniów    

 

OBSZAR: ŚWIADOMOŚĆ OBYWATELSKA I PATRIOTYCZNA

LP

DZIAŁANIA

ORGANIZATOR

PARTNERZY

 

1

Udział uczniów w  konkursach i imprezach okolicznościowych organizowanych przez różne instytucje

ZS Nr 3

 

 

2

Apel z okazji rocznicy odzyskania Niepodległości

ZS Nr 3

 

 

3

 

Powiatowy Dzień Kombatanta

 

 

Starostwo Powiatowe

 

ZS Nr 3

 

4

 Powiatowa Wigilia Kombatantów

Starostwo powiatowe

 

ZS Nr 3

 

5

Spotkania z Kombatantami na lekcjach wychowawczych

ZS Nr 3

 

 

6

Spotkania z osobami mającymi wpływ na kształtowanie się demokracji w Polsce

ZS Nr 3