youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Samorząd Uczniowski

Skład Prezydium SU na rok szkolny 2020/2021

Przewodniczący – Piotr Reczek

Rzecznik Praw ucznia – Natalia Skwarek (kl. III a TE)

Członkowie – Claudia Łoś, Michał Hanusiewicz, Bartosz Dyszkiewicz.

Opiekunowie – Agata Handwerkier, Alicja Matyjas

Samorząd Uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów                    i zarządzaną przez uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.

Odwiedziliśmy groby nauczycieli, kombatantów, uczniów.

“Wspomnienie jest formą spotkania”.
Mimo niesprzyjającego czasu, jak każdego roku o tej porze pamiętamy tych, którzy byli nam bliscy, a których nie ma wśród nas. W imieniu całej społeczności szkolnej opiekunowie Samorządu Uczniowskiego i Szkolnej Grupy Wolontariatu odwiedzili cmentarze i złożyli znicze na grobach nauczycieli, pracowników i uczniów oraz w miejscach pamięci na dzierżoniowskich cmentarzach.

Góra Grosza

      

 1. W Zespole Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie utworzona została funkcja Rzecznika Praw Ucznia.
 2. Funkcję Rzecznika Praw Ucznia sprawują:
  – uczeń wymienionej wyżej szkoły;
  – nauczyciel w niej zatrudniony
 3. Osoby pełniące funkcję Rzecznika Praw Ucznia reprezentują społeczność uczniowską Zespołu Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie.
 4. Prawa Rzecznika Praw Ucznia
  – swobodne działanie w ramach obowiązujących przepisów prawa, regulaminów, trybu postępowania  i kultury osobistej;
  – wnioskowanie do organu uchwalającego statut ZS Nr 3 o wprowadzanie zmian zgodnych z prawami ucznia;
  – zapoznanie się z opinią stron konfliktu;
  – odstąpienie (w uzasadnionych przypadkach) od podjęcia interwencji;
 5. Wszelkie kwestie rozpatrywane przez Rzecznika Praw Ucznia jak i powierzane mu informacje i dokumenty stanowią poufne dane.
 6. Rzecznik Praw Ucznia podejmuje działania na wniosek ucznia, jego rodziców, opiekuna prawnego, nauczyciela.

 Rzecznik Praw Ucznia w roku szkolnym 2017/2018

– nauczyciel – Małgorzata Gościniak

– uczeń – Remigiusz Biały