youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Samorząd Uczniowski

Skład Prezydium SU na rok szkolny 2017/2018

Przewodniczący – Michał Swancar

Członkowie – Remigiusz Biały, Aleksandra Kołodziej, Przemysław Panońko, Norbert Pomałecki, Patrycja Skwarek.

Nowym członkom Prezydium serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!

 

11.10.2017 odbędą się wybory do Prezydium SU oraz wybór nauczyciela do pełnienia funkcji Rzecznika Praw Ucznia.
Kandydaci do SU składają uzupełnione listy poparcia do biblioteki szkolnej, do 9.10.2017, do godz. 12.00.

Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzaną przez uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.

 

 

OPIEKUNOWIE SU:  ALICJA MATYJAS,  AGATA HANDWERKIER

      

 1. W Zespole Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie utworzona została funkcja Rzecznika Praw Ucznia.
 2. Funkcję Rzecznika Praw Ucznia sprawują:
  – uczeń wymienionej wyżej szkoły;
  – nauczyciel w niej zatrudniony
 3. Osoby pełniące funkcję Rzecznika Praw Ucznia reprezentują społeczność uczniowską Zespołu Szkół Nr 3 w Dzierżoniowie.
 4. Prawa Rzecznika Praw Ucznia
  – swobodne działanie w ramach obowiązujących przepisów prawa, regulaminów, trybu postępowania  i kultury osobistej;
  – wnioskowanie do organu uchwalającego statut ZS Nr 3 o wprowadzanie zmian zgodnych z prawami ucznia;
  – zapoznanie się z opinią stron konfliktu;
  – odstąpienie (w uzasadnionych przypadkach) od podjęcia interwencji;
 5. Wszelkie kwestie rozpatrywane przez Rzecznika Praw Ucznia jak i powierzane mu informacje i dokumenty stanowią poufne dane.
 6. Rzecznik Praw Ucznia podejmuje działania na wniosek ucznia, jego rodziców, opiekuna prawnego, nauczyciela.

 Rzecznik Praw Ucznia w roku szkolnym 2017/2018

– nauczyciel – Małgorzata Gościniak

– uczeń – Remigiusz Biały