youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

17.12.2018 r. – Powiatowa Wigilia Kombatantów

W szczególnym czasie adwentowego oczekiwania Starosta Dzierżoniowski, Burmistrz Dzierżoniowa,Przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych zaprosili na tradycyjną Powiatową Wigilię Kombatantów.

Wzięli w niej udział reprezentanci wszystkich kół i związków kombatanckich z terenu powiatu dzierżoniowskiego, przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, duchowieństwa oraz służb mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w naszym powiecie.

W swoim przemówieniu Starosta Grzegorz Kosowski szczególne życzenia świąteczne skierował do najważniejszych gości – Kombatantów, którym zawdzięczamy to, że  żyjemy dziś w wolnym kraju. Podkreślił również Ich rolę w kształtowaniu młodych pokoleń i przekazywaniu pozytywnych wzorców patriotyzmu, oddania i poświęcenia.

O świąteczną, pełną ciepła, refleksji i radosnego oczekiwania atmosferę Świąt zadbali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie wykonując koncert kolęd  oraz uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 im. Kombatantów  Rzeczypospolitej  Polskiej przedstawiając jasełka „Wigilia dla nieobecnych…”

Podczas wigilii nie zabrakło tradycyjnego łamania się opłatkiem, błogosławieństwa i wspólnego kolędowania. Spotkanie było okazją do serdecznych rozmów i życzeń w gronie Kombatantów.