youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Historia

lo                              ekon

             Siedziba szkoły do 1992 roku                                                        Nowa siedziba szkoły

 

1962 – Utworzenie Technikum Ekonomicznego, Zasadniczej Szkoły Handlowej przy ulicy Hempla 1 (obecnej Garncarskiej)

1976 – Połączenie Szkoły Ekonomicznej z II LO w Zespół Szkół

1982 – 20-lecie Szkoły

1991 – Podział Zespołu Szkół na dwie placówki: Zespół Szkół Ekonomicznych i II Liceum Ogólnokształcące

1992 – Zespół Szkół Ekonomicznych otrzymuje nową siedzibę przy ulicy Słowiańskiej 6

1995 – Rozpoczęcie współpracy ze Związkami i Kołami Kombatanckimi

1996 – Zorganizowanie przez Szkołę I Prezentacji Szkół Średnich Powiatu Dzierżoniowskiego

2001 – Rozpoczęcie współpracy ze szkołami z Włoch, Niemiec, Rumunii, Szkocji i Francji w ramach Programu SOCRATES – COMENIUS

2001 – Otwarcie Filii wrocławskiej Akademii Ekonomicznej

2002 – Zmiana nazwy Zespołu Szkół Ekonomicznych na Zespół Szkół Nr 3

2002 – Obchody 40-lecia istnienia Szkoły

– nadanie  szkole  imienia Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej

– przekazanie szkole sztandaru – NAUKA, TRADYCJA, PRZYSZŁOŚĆ

– odsłonięcie tablicy pamiątkowej

2003 – Zjazd absolwentów

2004 – Odznaczenie sztandaru Szkoły odznaką “Za Zasługi dla ZKRPiBWP”

2004 – Nawiązanie współpracy z niemiecką szkołą w Murrhardt (wymiana młodzieży)

2005 – Rozszerzenie oferty edukacyjnej Szkoły o nowe kierunki z branży okołorolniczej

2006 – Organizacja X Jubileuszowych Prezentacji Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Dzierżoniowskiego

2007 – 45-lecie Szkoły

2008 – Modernizacja Szkoły, utworzenie dodatkowych pracowni specjalistycznych do kształcenia zawodowego

2010 – Otrzymanie Certyfikatu Jakości – Szkoła Przedsiębiorczości

2012 – 2015 – Udział Szkoły w realizacji następujących projektów:

– ” Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”

– “Matematyka Reaktywacja”

– “Szkoła Kluczowych Kompetencji”

– “Być przedsiębiorczym”

2014 Ufundowanie przez społeczność szkolną pamiątkowej tablicy w Sanktuarium w Licheniu poświęconej ofiarom zbrodni katyńskiej

2015 – otrzymanie Certyfikatu “Szkoła Zawodowych Perspektyw”