youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Technik spedytor – specjalność obsługa celna

CYKL NAUKI

4-letni, zakończony egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.
5-letni, dla absolwentów szkół podstawowych, zakończony egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

spedycja             

PROFIL ABSOLWENTA

Technik spedytor to osoba, która jest koordynatorem i organizatorem procesu transportu lądowego, powietrznego i morskiego. To osoba, która ma duże możliwości podjęcia pracy w firmach spedycyjnych, logistycznych i transportowych. Technik spedytor to wreszcie ciekawy zawód nie tylko dla mężczyzn! Bez konieczności ukończenia studiów, po odbyciu praktyki w dobrej firmie spedycyjnej, każdy ambitny, młody człowiek bez problemu odnajdzie się na rynku pracy i odniesie sukces.

KWALIFIKACJE DO ZDOBYCIA

AU.31 Organizacja i nadzorowanie transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

DLA TECHNIKUM 4-LETNIEGO PO GIMNAZJUM I 5-LETNIEGO PO SZKOLE PODSTAWOWEJ – PODSTAWA PROGRAMOWA 2019

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

 TYPOWE UMIEJĘTNOŚCI

1. Planowanie realizacji procesów transportowych
2. Przygotowywanie ładunków do transportu
3. Przygotowywanie i monitorowanie technicznych środków realizacji procesów transportowych
4. Prowadzenie dokumentacji spedycyjno-transportowej
5. Nadzorowanie realizacji procesów transportowych
6. Prowadzenie korespondencji i negocjacji
7. Kalkulowanie cen usług spedycyjno-transportowych

PRAKTYKA ZAWODOWA

Praktykę zawodową uczniowie mogą odbywać w przedsiębiorstwach transportowo- spedycyjnyvh zajmujących się organizacją procesów transportowych i spedycyjnych.                

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Osoba posiadająca kwalifikacje i doświadczenie w zakresie spedycji znajdzie zatrudnienie m.in. w firmach spedycyjnych, transportowych, handlowych, przedsiębiorstwach transportu kolejowego, agencjach obsługi portów lotniczych czyli w szeroko rozumianej branży spedycyjno- transportowej.
Technicy spedytorzy  należą do grupy poszukiwanych pracowników i mogą być zatrudniani między innymi na następujących stanowiskach:

  1. specjalista ds. spedycji krajowej i międzynarodowej,
  2. sprzedawca usług spedycyjnych: krajowych, morskich, kolejowych,
  3. spedytor: krajowy, międzynarodowy, morski, lotniczy,
  4. referent spedycyjny,
  5. kierownik punktu ładunkowego,
  6. dyspozytor ładunkowy,
  7. organizator przewozów,
  8. taksator,
  9. specjalista ekspedytor ds. obsługi punktu eksploatacji