youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Stowarzyszenie

KRS – 0000274502
NIP – 8822032295
REGON – 020474171
Zarząd Stowarzyszenia: 
Grażyna Furgała – Prezes ;   
Alicja Matyjas- Wiceprezes
Hanna Gera – Kunigowska – członek Zarządu
Joanna Ostaszewska – członek Zarządu
Gabriela Bucka – Orłowska – członek Zarządu
Anna Cybulska – członek organu nadzoru
Aneta Sadkowska – członek organu nadzoru
Agnieszka Pytel – Płachciak – członek organu nadzoru 
Walne zebranie członków Stowarzyszenia
15.10.2020 r. odbyło się kolejne Walne zebranie członków Stowarzyszenia Przyjaciół Dzierżoniowskiego Ekonomika, na którym, w związku z upływem kadencji zarządu wybrano nowych członków zarządu.
Lokalny lider w III sektorze
Podczas sesji Rady Powiatu 24.04.2018 r. zostały ogłoszone wyniki konkursu na najlepszą organizację pozarządową w 2017 roku, na lokalnego lidera działającego w organizacji oraz na przedsiębiorcę lub osobę wpierającą III sektor.W kategorii „Organizacja Pozarządowa 2017” I miejsce zajęło Stowarzyszenie Przyjaciół Dzierżoniowskiego Ekonomika. Nagrodę z rąk starosty Janusza Guzdka i przewodniczącego Rady Powiatu Mariana Kowala, odebrała prezes Grażyna Furgała. Wśród zgłoszonych do konkursu członków organizacji pozarządowych, którzy inspirują działania i wykazują się ponadprzeciętną aktywnością, wyróżnione zostały także dwie osoby: Artur Pawlus – prezes Związku Inwalidów Wojennych RP, oddział Dzierżoniów oraz Sławomir Oleksak – strażak i opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Ostroszowicach. Organizatorem konkursu był Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Konkurs miał na celu uhonorowanie osób, które aktywnie działają na rzecz społeczności lokalnej lub wspierają tego rodzaju działalność, aby w ten sposób wzmocnić wizerunek organizacji pozarządowych i promować dobre praktyki.

Podsumowanie projektu “…3 majmy się razem i …zmieniamy lokalną rzeczywistość”

30 października 2015 w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie miało miejsce spotkanie podsumowujące projekt pod nazwą “… 3 majmy się razem i…zmieniamy rzeczywistość” , dotyczyło zebrania opinii i refleksji po tzw. “Indiańskim spotkaniu”. W warsztatach wzięły udział reprezentantki naszego stowarzyszenia: Grażyna Furgała i Katarzyna Pańczak wraz z przedstawicielami innych organizacji pozarządowych powiatu dzierżoniowskiego. Moderatorem dyskusji była dr Agata Bulicz – socjolog z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Służyło ono zebraniu opinii na temat współpracy NGO z samorządami i innymi organizacjami pozarządowymi. Uczestnicy otrzymali materiały, które zostały wypracowane podczas spotkania w ramach projektu. Wspólnie wypracowane wnioski i materiały przełożą się na lepszą i trwalszą współpracę pomiędzy organizacjami pozarządowymi terenu powiatu dzierżoniowskiego.

Stowarzyszenie na Indiańskim spotkaniu integracyjnym dla NGO

2 października 2015 w sali widowiskowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury miało miejsce niecodzienne spotkanie organizacji pozarządowych z terenu całego powiatu dzierżoniowskiego. Spotkanie prowadzone było w ciekawej konwencji indiańskiej. Jego celem było zainicjowanie i nawiązanie współpracy pomiędzy organizacjami i stowarzyszeniami. W spotkaniu wzięło udział 72 organizacje, na jego koniec złożono podpis na tzw. “kamieniu węgielnym” – statuetce, która stała się symbolem spotkania, a jednocześnie fundamentem wspólnego działania na rzecz Ziemi Dzierżoniowskiej i jej mieszkańców. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzierżoniowskiego Ekonomika reprezentowały Grażyna Furgała, Anna Osiewała oraz dyrektor szkoły Dorota Pieszczuch.