youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Kursy kwalifikacyjne

Nowy system kształcenia zawodowego dla dorosłych

 • Nowy model kształcenia zawodowego wychodzi naprzeciw potrzebom osób dorosłych podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe.
 • Umożliwia zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki.
 • Zdobycie nowej kwalifikacji jest możliwe w czasie o wiele krótszym niż w przypadku „tradycyjnego” kształcenia w szkole, co umożliwi szybsze przekwalifikowanie się, a tym samym zwiększy szanse na rynku pracy.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 • Zgodnie z nowelizację ustawy o systemie oświaty z dnia 19 sierpnia 2011 r. do sytemu szkolnictwa dla dorosłych wprowadzono nową formę kształcenia zawodowego – kwalifikacyjne kursy zawodowe.
 • Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie.
 • Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom w danym zawodzie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej, stacjonarnej w systemie dziennym i wieczorowym zgodnie z preferencjami uczestników.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać:

 • osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe
 • osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych
  Natomiast osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.
 • PODANIE O PRZYJĘCIE NA KURS: podanie KKZ 2021.2022
KWALIFIKACJE W ZAWODACH – 2021/2022

Lp.

Zawód Symbol Typ szkoły

Kwalifikacje

 

1 Technik ekonomista 331403 Kurs kwalifikacyjny K1. EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

K2. EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

2. Technik rachunkowości 431103 Kurs kwalifikacyjny K1.EKA.07.  Prowadzenie rachunkowości

K2. EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

3. Technik administracji 334306 Kurs kwalifikacyjny K1.EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji
4. Technik handlowiec 522305 Kurs kwalifikacyjny K1. HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

K2. HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

5. Technik architektury krajobrazu 314202 Kurs kwalifikacyjny K1. OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

K2. OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

6. Technik spedytor 333108 Kurs kwalifikacyjny K1. SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów
7. Technik logistyk 333107 Kurs kwalifikacyjny K1. SPL.01. Obsługa magazynów

K2. SPL.04. Organizacja transportu