youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

DFN 2019

W dniach 17-18.10.2019 r.  gościliśmy  w Zespole Szkół Nr 3  realizatorów Regionalnej Edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Hasłem przewodnim tegorocznej imprezy jest maksyma Hugona Steinhausa – wybitnego matematyka i humanisty – która brzmi „Między duchem a materią pośredniczy matematyka”. W ten sposób DFN wpisuje się w obchody Jubileuszowego Roku Matematyki.

Pierwszego dnia gościliśmy dr Agnieszkę Krawczenko z Instytutu Immunologii  i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu z wykładem „Drugi kot(d) czyli rzecz o epigenetyce”. W drugi dzień natomiast lek. Jędrzej Siuta, pracownik Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu uświadomił jakie są skutki i odpowiedzialność karna za obrażenia ciała.

Obok wykładów odbywały się również ciekawe i inspirujące warsztaty prowadzone przez nauczyciela przedmiotów architektury krajobrazu w Ekonomiku, panią Ewę Zygmunt: ”Jak człowiek niszczy zasoby środowiska naturalnego” i Zainspirowani naturą zakładamy ogrody miniaturowe”.

17 października w zajęciach warsztatowych zatytułowanych „Jak człowiek niszczy zasoby środowiska naturalnego?” wzięli udział uczniowie klasy szóstej Szkoły Podstawowej  w Jaźwinie. Uczniowie podjęli próbę wyjaśnienia, dlaczego środowisko w którym żyjemy jest w coraz gorszej kondycji. Zaproponowali rozwiązania, których realizacja może przeciwdziałać degradacji zasobów środowiska naturalnego i może wpłynąć na poprawę jakości naszego życia.

18 października w zajęciach zatytułowanych „Zainspirowani naturą zakładamy ogrody miniaturowe” uczestniczyła młodzież klasy siódmej Szkoły Podstawowej nr 3  w Dzierżoniowie. Uczniowie zostali zapoznani z historycznymi założeniami ogrodowymi, a także poznali współczesne trendy w projektowaniu i urządzaniu terenów zieleni. Spróbowali określić, jaką rolę odgrywa człowiek w modyfikowaniu otaczającej go przestrzeni oraz czynieniu jej bardziej przyjazną ludziom i zwierzętom. Określili również znaczenie roślinności w przestrzeni zurbanizowanej. W części praktycznej zajęć, uczniowie wykonali mini ogrody w drewnianych skrzyniach, wykorzystując do tego różne gatunki roślin, kruszywa i  korę. Celem zajęć było rozbudzanie u młodzieży zainteresowania otaczającą przyrodą, a także zainspirowanie do kreatywnego działań na rzecz otaczającego krajobrazu.

Ostatnie aktualności