youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

“Potrzeby młodzieży w moim powiecie”

15.11.2016 w naszej szkole odbyła się konferencja “Potrzeby młodzieży w moim powiecie” realizowanej w ramach projektu Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego.

Konferencję  otworzyła Dyrektor Szkoły pani Dorota Pieszczuch, która przywitała zebranych. Gościliśmy  przedstawicieli władz samorządowych: Wicestarostę powiatu dzierżoniowskiego pana Marka Pioruna, Wiceburmistrza Miasta Dzierżoniowa pana Andrzeja Bolisęgę, Dyrektora Wydziału Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie  panią Alicję Hromadę.

Obrady prowadzili przedstawiciele Stowarzyszenia Semper Avanti, które zajmuje się promowaniem wśród młodzieży postaw demokratycznych, wspieraniem tolerancji, otwartości, tożsamości europejskiej i globalnej, promowaniem idei praw człowieka i równości pomiędzy ludźmi. Stowarzyszenie aktywnie wspiera młodych ludzi na etapie przejścia z okresu nauki do poszukiwania i zdobywania pracy.

Reprezentanci szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu dzierżoniowskiego uczestniczyli w panelach dyskusyjnych o tematyce, którą sami zaproponowali. Tematy poruszane w dyskusji dotyczyły m.in. braków w bazie turystycznej i infrastrukturze w powiecie dzierżoniowskim, komunikacji masowej w powiecie, działalności artystycznej młodzieży, sportu, wolontariatu oraz wzajemnego zachęcania się do aktywności i rozwoju zainteresowań.  Liderzy grup dyskusyjnych przedstawili wypracowane wnioski i postulaty, których z zainteresowaniem wysłuchali wszyscy obecni, w szczególności przedstawiciele władz samorządowych, którzy następnie krótko, “na gorąco” odnieśli się do raportów.

Kolejnym ważnym punktem konferencji były wybory uzupełniające do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, którego zadaniem jest reprezentowanie interesów młodzieży przed władzami województwa, opiniowanie propozycji i działań Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz zasięganie opinii i pozostawanie w stałym kontakcie z młodymi ludźmi z poszczególnych powiatów. Spośród 6 kandydatów do Sejmiku największą liczbę głosów uzyskał Bartosz Rossa.

http://www.tvsudecka.pl/wiadomosci/61944,potrzeby-mlodziezy-w-moim-powiecie

 

Ostatnie aktualności