youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Procedury dla maturzystów

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO W CZASIE EGZAMINÓW MATURALNYCH 2020 DLA UCZNIÓW

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa. Nie możesz również uczestniczyć w sesji egzaminacyjnej jeżeli osoba, z którą mieszkasz, przebywa na kwarantannie.
 2. Jeżeli jesteś chory lub zachorujesz w trakcie sesji egzaminacyjnej, poinformuj telefonicznie Dyrekcję szkoły. Pamiętaj, że będziesz miał szansę zdawać egzaminy w drugim terminie.
 3. Wchodząc do szkoły, rozmawiając z kolegami, nauczycielami nie zdejmuj maseczki. Będziesz mógł to zrobić dopiero w sali egzaminacyjnej. Pamiętaj również o zachowaniu odpowiedniego dystansu.
 4. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie/wychodzi do toalety/kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 5. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić Cię o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 6. Losowanie miejsc dokonuje nauczyciel (losuje członek ZN, a nie zdający).
 7. Dostosuj się do instrukcji wejścia do szkoły i wyjścia w dniach 8.06 – 29.06.2020
 8. Wchodząc do szkoły, zdezynfekuj ręce płynem dezynfekującym, dostępnym w podajnikach. Będziesz musiał zdezynfekować ręce również przy wejściu na salę egzaminacyjną.
 9. Jeżeli z powodów zdrowotnych nie możesz zdezynfekować rąk, będziesz musiał włożyć jednorazowe rękawiczki.
 10. Egzaminy rozpoczynają się o godzinie 9:00 i 14:00. Do szkoły przyjdź według powyższego harmonogramu.
 11. Informacja o przydziale maturzystów do sal egzaminacyjnych zostanie ogłoszona przez dziennik elektroniczny „librus”.
 12. Po wejściu do szkoły idź bezpośrednio do przydzielonej szatni według powyższego harmonogramu a następnie idź na salę egzaminacyjną.
 13. Nie spaceruj po szkole, zachowaj odległość przynajmniej 1,5 od kolegów i koleżanek na korytarzu.
 14. Nie przynoś na egzamin zbędnych rzeczy, w tym maskotek, książek. Jeżeli to możliwe, zostaw telefon komórkowy w domu.
 15. Rzeczy osobiste będziesz mógł zostawić w foliowej „koszulce” lub przeźroczystym worku, który umieścisz w szatni.
 16. Na salę egzaminacyjną możesz wnieść tylko przybory i materiały wymienione w Komunikacie Dyrektora CKE. MUSISZ MIEĆ WŁASNY DŁUGOPIS LUB PIÓRO Z CZARNYM TUSZEM.

Dodatkowo możesz wnieść:

 • chusteczki higieniczne
 • butelkę wody.
 1. W czasie egzaminu słuchaj UWAŻNIE poleceń członków Komisji Egzaminacyjnej.
 2. Jeżeli masz jakieś pytania, wątpliwości lub wcześniej skończysz egzamin – podnieś rękę.
 3. Jeżeli skończysz pisać egzamin wcześniej, będziesz mógł wyjść (najwcześniej po godzinie pisania). UWAGA! Jeżeli do końca egzaminu pozostanie 15 minut, będziesz musiał poczekać i zostać do końca egzaminu.
 4. Po egzaminie NIEZWŁOCZNIE po odebraniu rzeczy z szatni opuść budynek szkoły. Nie czekaj na innych zdających, wrażeniami z egzaminu podzielisz się w domu za pomocą mediów społecznościowych.
 5. Jeżeli przyjedziesz do szkoły wcześniej lub masz przerwę w zdawaniu egzaminów, możesz wyjść ze szkoły. Proszę nie czekać na egzamin w budynku szkoły.
 6. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

ZAWSZE PAMIETAJ :

 • ZACHOWAJ CO NAJMNIEJ 1,5 ODLEGŁOŚCI ODSTĘPU OD INNYCH OSÓB.
 • ZAKRYWAJ USTA I NOS PO WEJŚCIU DO SZKOŁY, NOŚ MASECZKĘ ROZMAWIAJĄC Z KOLEGAMI, KOLEŻANKAMI I NAUCZYCIELAMI.
 • CZĘSTO MYJ I DEZYNFEKUJ DŁONIE.
 • ZAKRYWAJ USTA ZGIĘCIEM ŁOKCIA, KIEDY KICHASZ ALBO KASZLESZ.
 • JEŻELI POCZUJESZ SIĘ ŹLE, NATYCHMIAST POINFORMUJ O TYM NAUCZYCIELA LUB DYREKCJĘ SZKOŁY.