youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Rachunkowość bez tajemnic..

29 maja 2019 roku w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych we Wrocławiu odbył  się VIII Międzyszkolny Konkurs  Rachunkowości  pt. „Rachunkowość  bez tajemnic”. Konkurs  przeznaczony był dla uczniów klas III i sprawdzał ich wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości.

Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP w Dzierżoniowie reprezentowały uczennice klasy III a TE: Kamila Fleszer, Marta Kuźniar, Emilia Styrna, pod opieką  p. Anny Cybulskiej.

Organizatorami konkursu były  autorki książek do rachunkowości p. Bożena  Padurek i  Ewa Świderska, zaś  Gośćmi honorowymi: dyrektor Stowarzyszenia Księgowych w Polsce  Odział Dolnośląski dr  Anna Kasprowicz oraz prof. UE dr hab. inż. Zbigniew Luty z Katedry Rachunkowości Finansowej i Kontroli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch etapach: zespołowym i indywidualnym, a uczestnicy dzielnie zmagali się z przygotowanymi zadaniami.

Etap pierwszy zespołowy miał charakter warsztatowo-praktyczny. Każdą szkołę reprezentował trzyosobowy zespół. Uczestnicy rozwiązywali  zadania  dotyczące  obliczeń  związanych  z amortyzacją, listą płac, ustalaniem podatku VAT naliczonego  i należnego, dekretacją dokumentów księgowych, ustalaniem wyniku finansowego oraz sporządzaniem uproszczonego bilansu firmy.W drugim etapie każdy z uczestników losował pytanie testowe z zakresu rachunkowości i udzielał odpowiedzi ustnej. Suma punktów z etapu zespołowego i indywidualnego wyłoniła listę zwycięzców.

 Nasza drużyna  w VIII Międzyszkolnym  Konkursie  Rachunkowości  pt. „Rachunkowość  bez tajemnic” zajęła   II  miejsce.
Gratulujemy!!!

Ostatnie aktualności