youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Ranking Perspektywy 2020

Miło nam z dumą poinformować , że w XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020 nasza szkoła – Zespół Szkół Nr 3 im. Kombatantów RP znalazła się na 32 miejscu w województwie dolnośląskim.

Ranking Perspektyw ukazuje się co roku od 2000 roku. Pokazuje szkoły, w których warto się uczyć. Głównym kryterium rankingowym w klasyfikacji techników są wyniki uzyskane przez uczniów na maturach, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych, a także sukcesy osiągane w olimpiadach i wyniki egzaminów zawodowych. W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 1728 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2019 zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Ostatnie aktualności