youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów, tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie

Oferta edukacyjna

4-letnie oraz 5-letnie Technikum  w ZS Nr 3 im. Kombatantów RP pozwala uzyskać kwalifikacje w następujących zawodach:
technik rachunkowości NOWOŚĆ!
technik ekonomista
technik handlowiec z elementami handlu zagranicznego
technik logistyk
technik spedytor
technik architektury krajobrazu
technik  geodeta
Plan nauczania Technikum obejmuje wszystkie przedmioty ogólnokształcące wg planu nauczania liceum ogólnokształcącego. Nauka przedmiotów zawodowych rozpoczyna się od klasy pierwszej. W trakcie nauki będziesz brał udział w zajęciach praktycznych w szkolnej firmie symulacyjnej oraz praktykach zawodowych w firmach i instytucjach. Uzyskasz też gruntowną edukację informatyczną wykorzystywaną w praktyce gospodarczej. Potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie będzie złożenie zewnętrznego egzaminu zawodowego.

Po ukończeniu szkoły będziesz przygotowany do założenia i prowadzenia własnej firmy lub pracy w firmie rodzinnej. W Technikum możesz kontynuować naukę języka angielskiego lub niemieckiego, a w klasie czwartej otrzymasz solidne podstawy języka obcego zawodowego.