4-letnie Technikum  w ZS NR 3 im. Kombatantów RP pozwala uzyskać kwalifikacje w następujących zawodach:

 technik ekonomista
technik handlowiec z elementami handlu zagranicznego NOWOŚĆ
technik logistyk
technik spedytor NOWOŚĆ!
technik architektury krajobrazu
technik  geodeta

Plan nauczania Technikum obejmuje wszystkie przedmioty ogólnokształcące wg planu nauczania liceum ogólnokształcącego. Nauka przedmiotów zawodowych rozpoczyna się od klasy pierwszej. W trakcie nauki będziesz brał udział w zajęciach praktycznych w szkolnej firmie symulacyjnej oraz praktykach zawodowych w firmach i instytucjach. Uzyskasz też gruntowną edukację informatyczną wykorzystywaną w praktyce gospodarczej. Potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie będzie złożenie zewnętrznego egzaminu zawodowego.

Po ukończeniu szkoły będziesz przygotowany do założenia i prowadzenia własnej firmy lub pracy w firmie rodzinnej. W Technikum możesz kontynuować naukę języka angielskiego lub niemieckiego, a w klasie czwartej otrzymasz solidne podstawy języka obcego zawodowego.