youtube
facebook
edziennik
 
ul. Słowiańska 6, 58-200 Dzierżoniów,
tel.: 74 8312618, e-mail: sekretariat_zs3@wp.pl
 
ZS Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
w Dzierżoniowie

Technik architektury krajobrazu

CYKL NAUKI

4-letni, zakończony egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

                                          

Technik Architektury Krajobrazu zajmuje się :

 • planowaniem i projektowaniem zieleni w przestrzeni prywatnej i publicznej,
 • wykonywaniem dokumentacji gospodarki drzewostanem,
 • projektowaniem elementów krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,
 • rekultywacją terenów i doborem roślin zgodnie z ich wymaganiami
 • pielęgnowaniem i konserwacją istniejących i nowo projektowanych obiektów architektury krajobrazu,
 • sporządzaniem kosztorysów, obmiarów robót prowadzeniem uproszczonej rachunkowości oraz stosowania zasad  marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu;
 • użytkowaniem maszyn i urządzeń stosowanych w zagospodarowaniu i pielęgnacji terenów zieleni

 Organizujemy dla naszych uczniów :

 • wymiany międzynarodowe
 • praktyki krajowe
 • uczniowie uczestniczą w konkursach, olimpiadach oraz targach branżowych i forach zawodowych.

                          

Perspektywy zatrudnienia:

 • firmy ogrodnicze i projektujące i wykonujące zieleń
 • jednostki administracji państwowej
 • firmy branży ogrodniczej i budowlanej
 • osoby prywatne i firmy – jako osobę do pielęgnacji i utrzymania terenu (ogrodu)
 • centra ogrodnicze
 • szkółki i zakłady produkujące materiał roślinny

 

Absolwent  technikum architektury krajobrazu po ukończeniu szkoły będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji zarówno współczesnych jak i historycznych  obiektów zielni. Posługując się dokumentacją techniczną oraz własną kreatywnością powinien wykonywać i konserwować elementy małej architektury ogrodowej i parkowej z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych.

Potrafi również projektować i wykonywać dekoracje roślinne do wystroju wnętrz.

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych pozwala na samodzielne wykonywanie pracy architekta krajobrazu i prowadzenie własnej firmy , bez potrzeby podejmowania nauki na studiach wyższych. Osoby wybierające ten zawód powinny charakteryzować się  :  wyobraźnią przestrzenną, zamiłowaniem do  przyrody, zdolnościami plastycznymi, komunikatywnością i zdolnościami organizacyjnymi, dobrym stanem zdrowia.